Melissa Ann Lambert

Invariance, 2008
  • Observing, 2007 by Melissa Ann lambert
  • Slipping, 2007 by Melissa Ann lambert
  • Collapsing, 2007 by Melissa Ann lambert
  • Decoherence, 2008 by Melissa Ann lambert
  • Liminal, 2008 by Melissa Ann lambert
  • Invariance, 2008 by Melissa Ann lambert
  • Potentia, 2008 by Melissa Ann lambert
  • ?elsewhere?, 2008 by Melissa Ann lambert
  • Interference, 2008 by Melissa Ann lambert
my . artist run website